EksportNordland har lenge vært en av Norges viktigste fylker når det kommer til eksport. Den trenden har fortsatt i 2015. Med lav kronekurs er det ingenting som sier at det skal endre seg over de neste fremkommelige årene heller. For fjoråret ble det totalt eksportert varer for i underkant av 31 millarder norske kroner. En eksplosiv vekst fra 2014 på hele 25 prosent. Det gjør at fylket nå er blitt rangert som fjerde størst når det kommer til eksport i Norge, og man nærmer seg nå kraftig omsetningen som er skapt i både Hordaland og Vest-Agder. De er henholdsvis kun 2 og 3 milliarder foran i omsetning nå, og med samme kraftige utvikling for 2016 vil Nordland kunne befeste sin posisjon som en av fastlandsnorges viktigste eksportfylker. Hvordan kronekursen utviklinger seg i løpet av året vil nok i stor grad være med på å bestemme hvor stor veksten blir.

Spesielt hvor viktig Nordland er for Nord-Norge blir også svært klar når man ser på eksporttallene for den øvre delen av landet. Å kalle fylket for en økonomis primus motor blir ingen overdrivelse når hele 71 prosent av alt som eksporteres fra Nord-Norge kommer fra området.

Fiskerinæringen viktig

En av de store næringene for eksport er fiskeri. Det inkluderer både fangst av villfisk i tillegg til klassisk oppdrett og flere ulike sekundærnæringer. Den totale veksten i eksport som var for fylket viste seg også klart frem innen fisk og fangst, hvor det var en vekst på nesten 16 prosent for 2015. Det gav en omsetning på nærmere 11 milliarder. En lignende vekst for 2016 er noe man forventer, og en omsetning på oppmot 12-13 milliarder er ikke urealistisk.

En av bedriftene som går så det suser innen oppdrettsnæringen er Nordlaks. De holder til i Stokmarknes og er en av Hadsel kommunes absolutt viktigste arbeidsgivere med over 450 ansatte og en omsetning på rundt 3 millarder kroner i året. Det er stor produksjon på fabrikken hvor nesten 350 tonn med laks sløyes hver eneste dag. Nesten alt sendes til utlandet hvor det er svært stor etterspørsel etter produktene fra selskapet. Det meste tyder på at det er etterspørsel som heller ikke vil falle over de neste årene, og muligheten for ytterligere vekst er dermed absolutt tilstede.

Supervekst i metaller

Det området innenfor eksporten som hadde et knallår i 2015 var innenfor metaller og bearbeidede varer. Segmentet hadde et utrolig sterkt år og kunne vise frem en vekst på utrolige 36 prosent. Å forvente en like stor utvikling for de neste årene vil være urealistisk, men det er fortsatt rom for vekst, og prognosene peker på ytterligere 7 prosent vekst i bransjen for det neste året.

Det finnes fortsatt stort potensiale i Nordland med masse ubenyttede naturressurser. Sammen med meget sterke tall for eksport for 2015, er det naturlig å tenke seg at dette vil tiltrekke seg investorers og gründeres oppmerksomhet. Det vil derfor være viktig for fylket å jobbe hardt for å legge alt til rette for en videre utvikling. Økt etablering av nye selskaper og utvikling av eksisterende selskaper skaper gode økonomiske ringvirkninger for hele fylket.