Til tross av positive tall i forhold til sysselsetting og at flere retter øynene mot de nordlige arbeidsmarkedene med dårlige forhold i deler av Sør-Norge, har befolkningsutviklingen bremset ned kontra tidligere år. Fasiten for 2015 viser at det var en økning i befolkningen i Nordland på 666 personer. Alle kvartalene for fjoråret viste en svak utvikling, og på tross av en vekst på 0,27% ligger det godt under 1,12 % som har gjaldt for hele landet.

Her ser man befolkningsutviklingen i Nordland sammenlignet med Norge generelt.
Her ser man befolkningsutviklingen i Nordland sammenlignet med Norge generelt.

Befolkningsutviklingen i fylket har ikke vært lavere siden 2009, og spesielt er det flytting til de mer sentrale delene og byene som har stagnert mest. Spesielt om man sammenligner med de respektive tallene for både to og tre år siden. Men det er fortsatt Bodø som tropper opp som den byen som har fått flest tilflyttet. Stedene som hadde den største nedgangen i antallet innbyggere var for 2015 Fauske, Vefsn og Saltdal.

Av de 44 kommunene som ligger i fylket var det 52% som hadde en befolkningsvekst mot 64% som var for 2014.

De mindre kommunene sliter

Som også er en trend over hele Norge er det vanskelig å holde på og få nye tilflyttere til de mindre kommunene i Nordland. Det blir klart når man ser på statistikken som viser at 96% av veksten i befolkningen har tilfalt de kommunene som har status som by. Det skaper problemer i forhold til bærekraften og den økonomiske utviklingen i enkelte av de mindre plassene, og en debatt vil nok på et tidspunkt komme om en større sammenslåing om trenden ikke snus.

Innvandring blir viktig

Om det ikke hadde vært for innvandring fra utlandet ville Norland opplevd en negativ befolkningsvekst i 2015. En stor del av de menneskene som forlater fylket er også imidlertid nettopp innvandrere. For å opprettholde en positiv befolkningsvekst blir integreringen av flyktninger og andre innvandrere svært viktig i årene som kommer. Å kunne skape en god dialog, få til en skikkelig integrering og kunne bruke resursene disse menneskene sitter på, vil bli viktig for fylket.

Økt tilflytting

Vi har tidligere sett på hvor fremtidsrettet arbeidsmarkedet i Nordland er. Det vil også være en viktig del av det å kunne tiltrekke nye mennesker til å flytte til fylket. Spesielt nå når arbeidsmarkedet innen oljebransjen er hardt presset, noe som har ført til en kraftig økning i arbeidsledigheten i enkelte regioner, står Nordland fortsatt ganske sterkt fra et økonomisk perspektiv, og er ikke i særlig grad rammet av de lave prisene. Det blir derfor et flott utgangspunkt for å kunne legge til rette for nye arbeidsplasser og en tilflytning til området. Her vil fylkeskommunen få mye igjen for å arbeide tett sammen med næringslivet for å få utviklet og legge til rette for nye arbeidsplasser.