Nordland har et bredt spekter av ulike bedrifter som driver innenfor en rekke ulike bransjer og næringer. Som vi har sett på i øvrige artikler er eksport en stor del av den økonomiske produksjonen som finnes, og Nordland er i dag den fjerde største eksportøren fra Norge sitt fastland. I denne artikkelen skal vi ta for oss noen av de største selskapene som har sitt hovedsete i Nordland, og gi litt generell informasjon om hva de driver med.

Mål i omsetning er det Helse Nord som er det største selskapet. De har som oppgave å fordele penger til flere ulike sykehus rundt i regionen, men er ikke inkludert da de tilhører det offentlige. Man får et riktigere bilde av nærlingslivet ved å kun se på de private, noe vi skal gjøre her.

Nova Sea

Nova SeaFiskeribedrifter er det mange av i Nordland, og de utgjør både en viktig arbeidsplass og viktige inntektskilder for fylket. Et av de eldste og største selskapene her er Nova Sea. De startet opp i 1972 av gründeren Steinar Olaisen. Et av hovedmålene med oppstarten av selskapet var å prøve å snu den negative økonomiske utviklingen i Lovund, en liten plass i Lurøy kommune som var hjemstedet til Olaisen. Det klarte han absolutt å få til, og selskapet er et av de ledende inne opprettslaks i verden og har anlegg i dag med kapasitet på opptil 300 tonn fersk laks hver eneste dag.

Torghatten ASA

Torghatten asaTorgatten ASA med røtter helt tilbake til 1878 er i dag et av Norges aller største konsern som driver innenfor kollektivtransport. Totalt sett har de over 4 500 ansatte og hovedkontor i Brønnøysund, den viktigste byen i Brønnøy kommune med 5 000 innbyggere. Det er også her navnet til selskapet kommer fra. Torghatten er et fjell i kommunen som er kjent for å ha et hull som går rett gjennom fjellet.

Konsernet eier en rekke ulike underselskapsom Norgesbuss og Kystekspressen. De er også store eiere i flyselskapet Widerøe og har i tillegg andre maritime virksomheter de driver og er deleiere i.

Torghatten er en viktig skatteyter for Nordland med omsetning som strekker seg oppmot 8 milliarder i året.

BioMar

BioMarHovedkontoret til BioMar ligger i Øksnes kommune i Nordland. Det er et norsk selskap som leverer fiskefor til oppdrettsnæringen i store deler av verden. Over 60 ulike land bruker produktene til BioMar. Med et fokus på oppdrettsmat til ørret og laks har selskapet vokst seg til å bli en dominerende aktør i bransjen. I dag er nesten 25% av all fisk som blir oppdrettet i Europa og Chile foret med mat som kommer fra nettopp BioMar.