Nordland
Nordland blir regnet som en av de viktigste fremtidige økonomiressursene i Norge i årene som kommer.

Nordland representerer en viktigere del av Norges helhetlige økonomi enn det mange gir fylket ære for. På denne nettisden skal vi ta en nærmere titt på viktige økonomiske sektorer i Nordlandsøkonomien, og belyse fremtidsutsiktene for fylket. Mye av innholdet her vil basere seg på prognosene fra Indeks Nordland.

Det er en regelmessig rapport som tar en nærmere titt på den økonomiske utviklingen i fylket, og ser både på tingenes tilstand i året som var (2015) og hva man kan forvente fra et økonomisk perspektiv for de neste årene.

Det er ingen tvil om at Nordland vil bli en av de viktigste inntektskildene for hele det ganske land i årene som kommer.

Om fylket

Nordland ligger mellom Troms i Nord og Nord-Trøndelag i sør. Fylket har et befolkningstall på 241 000 og strekkes seg over knappe 40 000 km2. Det er Norges lengste fylke som i en luftlinje er på 500 km. Det er fem regioner som bygger opp fylket. Det er Helgeland, Vesterålen, Ofoten, Lofoten og Salten. Administrasjonssenteret ligger i Bodø. Det er også fylkets viktigste by hvor det bor over 50 000 innbyggere.

Et fylke for fremtiden

Mange peker på at det er Nordland som har de beste forutsetningene for å lykkes over de neste årene. Med synkene oljepriser som går hardt utover enkelte deler av Sør-Norge, er Nordland med sin store eksportvirksomhet en del av det norske næringslivet som ikke rammes av den synkene prisen. Et eksempel på det kan man se i et av fylkets største selskaper, Yara. Kunstgjødselfabrikken har planer om å øke produksjonen fremover, og her er den lave oljeprisen og kronekursen positiv for selskapet.

Med høyere arbeidsledighet i Sør-Norge er det også naturlig å forvente en økt arbeidsforflytning til Nordland. Det så vi tegn på allerede i fjoråret, og det er en trend som man forventer vil fortsette for 2016.

Eksportsektoren er svært viktig for Nordland, og 2015 var et rekordår. Spesielt metaller og oppdrettsnæringen er viktig del av eksporten og begge sektorene kunne vise til flott vekst for fjoråret. Flere rapporter peker på at det er mye potensiale i slike næringer som per i dag ikke blir benyttet. Så det finnes altså store muligheter for ny gründervirksomhet, etablering av nye selskaper og en videre utvikling av eksisterende bedrifter. Når slike viktige og store sektorer gjør det bra, ligger det også til rette for at en rekke ulike sekundærnæringer vokser i tillegg. Så ringvirkningene er store og positive.

1000 milliarder de neste årene

Innovasjon Norge som gir støtte og assistanse til norske gründere, har beregnet at at det vil være prosjekter i Nord-Norge som vil bli satt i gang over de neste 15 årene med samlet verdier på 1000 milliarder, melder NRK. Det i seg selv er svært positivt for den nordlige delen av Norge, men det er enda bedre for Nordland, da i overkant av 60% av de prosjektene vil være tilknyttet fylket. Det legger til rette for at området kommer til å bli en enda viktigere del av Norges økonomi i de neste årene.

Vi ser nærmere på ulike aspekter av Nordlands økonomiske utvikling i de andre artiklene på siden.

Lav gjeld i Nordland

Nordland og Oppland er to fylker som i lang tid har lav langsiktig gjeld per innbygger, dette gjelder også for 2015 og 2016. Nordland har den mest stabile kurven, men en ny trend er at unge mennesker i 20-årene oftere drar kredittkortet. Det i seg selv er ikke nødvendigvis negativt, sier eksperter, men hvis kreditten ikke nedbetales kan rentene bli dyre.

Det er også et sunt forhold til for eksempel forbrukslån som finansiering, og det lånes i stor grad større beløp av mennesker med god betalingshistorikk.